به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، فروردین ۰۹، ۱۳۹۳

امام جمعه موقت تهران وآیین سیزده بدر :

"سبزه گره زدن در شان ملت ایران نیست"
آیین سیزده بدر: سيزده‌بدر يكي از بهترين روزهاي نوروز مي‌باشد. مردم پس از انجام دوازده روز برگذاري جشنهاي سال نو، روز سيزدهم را در دل طبيعت مي‌گذرانند.
اين روز يك نمايش ملي است. مردم گروهي معتقدند كه براي دور‌كردن نحسي اين روز بايد از خانه خارج شوند و سيزده بدر كنند تا نحسي روز در طبيعت به در شود.

در اين روز سبزه‌هاي سبز شده را كه چند روز اول سال نو مهمان سفره هفت سين بوده به آب روان مي‌سپارند. خوراكيهاي باقيمانده نوروز، به مصرف مي‌رسد، بساط بازيهاي دسته‌جمعي پهن است.

روز سيزدهم، كمتر كسي در منزل مي‌ماند. در ساعت اول روز خيابانها شلوغ و پر‌رفت و آمد است. پاركها مناظر طبيعي اطراف شهر پذيراي ميليونها زن و مردم و جوان و پير و كودك است. خانواده‌ها با صفا و صميميت در كنار هم مي‌نشينند و گل مي‌گويند  و گل مي‌شنوند.
*****
احمد خاتمی٬ امام جمعه موقت تهران می‌گوید شبهه‌افکنی «جنایت» است٬ وزارت ارشاد نباید اجازه دهد «مقدسات» در روزنامه‌ها و کتاب‌ها زیر سئوال برود و «خرافاتی» مثل سبزه گره زدن در «شان» ملت ایران نیست.
احمد خاتمی این اظهارات را در خطبه‌های نماز جمعه روز هشتم فروردین شهر تهران بیان کرده است.
وی گفته فرهنگ از اقتصاد هم مهم‌تر است و «نباید بگذاریم دشمنان به صورت خزنده ارزش‌های فرهنگی ما را  زیر سئوال ببرند.»
خاتمی از همه نهادها و سازمان‌ها خواسته «مراقب باشند که تساهل و تسامح و لیبرالیسم فرهنگی رخنه به فرهنگ است.»
وی در بخش دیگری از سخنانش گفته که مردم ایران «شادی و غم خود را با شادی اهل بیت تنظیم می‌کنند.»
عضو مجلس خبرگان با بیان این که «خرافات در شأن ملت ایران نیست» اظهار کرده «اینکه سبزه گره بزنند و یا نام ۱۳ را نحس بدانند خرافات است.»