به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، فروردین ۰۵، ۱۳۹۳

در حال حاضر ۱۰ درویش گنابادی در زندان های اوین، رجایی شهر، و زندان نظام شیراز زندانی اند

هفت سین درویشان در برابر زندان بندرعباس 

خانواده یک درویش زندانی و جمعی از درویشان ساکن بندرعباس مراسم تحویل سال نو را در برابر زندان مرکزی بندرعباس برگزار کردند.

به گزارش سایت مجذوبان نور ، که به درویشان گنابادی تعلق دارد، عبدالغفور قلندری نژاد، که در زندان بندرعباس با اتهام هایی چون «تبلیغ علیه نظام» و «عضویت در گروه های معارض کشور» به سر می برد، روز ۱۲ اسفند به بند ۱۲ زندان بندرعباس منتقل شد.

این درویش گنابادی که درجلسه دادگاه اعلام کرده بود هیچ جرمی مرتکب نشده است، با خودداری از سپردن وثیقه راهی زندان شد. پرونده این زندانی عقیدتی در دست رسیدگی قرار دارد.

از سال ۱۳۸۴ تاکنون تضییقات  بر درویشان گنابادی آغاز شده و ابعاد وسیع یافته است. علاوه بر جلوگیری از تشکیل مراسم آنان، عده ای نیز همراه با وکیلان مدافع شان در زندان به سر می برند. در حال حاضر ، به نوشته سایت مجذوبان نور، ۱۰ درویش گنابادی در زندان های اوین، رجایی شهر، و زندان نظام شیراز زندانی اند.

خانواده قلندری نژاد و عده ای دیگر از درویشان گنابادی ساکن بندرعباس سفره هفت سین خود را در برابر زندان مرکزی بندرعباس چیدند تا به نوشته سایت مجذوبان نور در فاصله کمتری با زندانی خود تحویل سال را برگزار کنند.

اندکی پیش از تحویل سال نو، افشین کرم پور، وکیل زندانی دراویش گنابادی که در زندان اوین به سر می برد، به بیمارستان شهدای تجریش منتقل شد.

پیش تر، از انتقال آقای کرم پور به بیمارستان که به بیماری دیسک شدید کمر مبتلاست، به رغم توصیه پزشک زندان جلوگیری شده بود. این امر به اعتصاب غذای ۱۰ درویش در زندان ها و ۳۵۰۰ درویش دیگر در خانه های خود و نیز تحصن اعتراضی درویشان در برابر دادستانی تهران منجر شد که با خشونت ماموران امنیتی و و بازداشت گسترده تجمع کنندگان روبرو شد.