به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، فروردین ۱۱، ۱۳۹۳

علیرضا افتخاری، گل نسرین

علیرضا افتخاری آهنگ «گل نسرین» را به نسرین ستوده - وکیل و فعال حقوق‌ بشر - تقدیم کرد.
سوزدم دل از غمت که بینوا / همه زیر چترت ایمن از بلاها
تو ولی خودت اسیر ماجراها / وای از این ستم خدایا!
https://www.youtube.com/watch?v=NzOFwaNTIPkآهنگی که علیرضا افتخاری به نسرین ستوده تقدیم کرد...

یاد تو بخیر ای گل نسرین
که با تو زنده بود بهار و فروردین
تویی که مهربان بودی با هر غمگین
خزان هم از تو شد هم بهار آگین

اگر گلی هراسان بود ز باران
تو دادی پناهش!
شکست اگر نهالکی به طوفان
تو شستی گناهش!
اگر چلچه ای زخمی
زجفت خود جدا مانده و
تنها، خون افشان گم می شد

اگر کبوتری خسته
ز سنگ فتنه وا مانده و
تنها، در طوفان گم می شد

چه هراس باد و باران گل نسرین
تو که سرپناه هر گمشده بودی

در میان سیل و طوفان گل نسرین
تو چراغ راه هر گمشده بودی

سوزدم دل از غمت که بینوا
همه زیر چترت ایمن از بلاها
تو ولی خودت اسیر ماجراها
وای از این ستم خدایا!

همه ما به یمن تو، ولی تو تنها
وای از این ستم خدایا!

ناگهان خروش باد و خشم طوفان
که تو گم شدی میان باد و باران
بی که دستی آردت کسی به یاری
یا شود کسی دچار بی‌قراری
گل نسرین گل پر پر نگارین
تو به چنگ باد و بار اسیر نفرین
غیر نفرین اما چیزی نشنیدم
وای از این ستم خدایا!

از پی رهاندنت دستی ندیم
وای از این ستم خدایا!

یاد تو بخیر ای گل نسرین
که با تو زنده بود بهار و فروردین
تویی که مهربان بودی با هر غمگین
خزان هم از تو شد هم بهار آگین
// حسین منزوی