به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، اسفند ۲۷، ۱۳۹۲

جــبهه مـــلی ایـــران


روزفرخنده ملی شدن نفت 
وجشن نوروزباستانی گرامی باد


به نام خداوند جان وخرد

در دوره حکومت قاجاریه، دولت های روس وانگلیس درایران مداخلات رقابت آمیز داشتند وآن چه در توانشان بود بادسیسه ها و حیلت های گوناگون از پیشرفت کشور ما پیشگیری می کردند. و در چنین زمینه ای از رقابت ها بود که در سال ۱۹۰۱ میلادی ویلیام نکس دارسی انگلیسی امتیاز کاوش و استخراج و فروش نفت را در سراسر ایران به غیر از استان های شمالی یعنی آذربایجان، گیلان، مازندران، گرگان و خراسان برای مدت ۶۰ سال از مظفرالدین شاه دریافت نمود تا سرانجام در سال ۱۹۰۷ دولتین روس وانگلیس بی شرمانه ایران را از شمال و جنوب به دو منطقه نفوذ بین خود تقسیم کردند.

پس از اعطای امتیاز از طرف مظفرالدین شاه به دارسی تا تمدید شدن مزورانه قرارداد توسط رضا شاه باانگلیس هابرای مدت ۶۰ سال که در سال ۱۳۱۲ خورشیدی صورت گرفت، یک کمپانی استعماری در کشورما به وجودآمد که پایگاه نفوذ انگلستان در ایران بود که نه تنها سهم ناچیز ایران از عواید نفت را برخلاف قرارداد به درستی نمی پرداخت بلکه در تمام امور سیاسی و اداری کشور هم مداخله می کرد و در عزل و نصب های مهم میهن ما اعمال نفوذ می نمود.

در سال ۱۳۲۸ هنگام وزارت دارائی عباسقلی گلشائیان، ایران از لحاظ مالی گرفتار تنگناهایی بود که تامین هزینه های دولتی را با دشواری های فراوان روبرو نمود. به این جهت دولت وقت باانگلیس ها وارد مذاکره شد که شرکت تجدیدنظری در بالابردن سهم ایران از درآمد نفت بنماید. انگلستان یکی از دولتمردان خود به نام «گس»را به ایران فرستاد و با گلشائیان برای این موضوع چند جلسه به گفتگو و مذاکره نشستند تا آن که این شخص عوایدایران را از ۱۶ درصد به ۱۸ درصد افزایش داد و با وجود چک و چانه زدن های بسیار گلشائیان سرانجام «گس» گفت که یک پنس هم اضافه تر نخواهیم داد و به این ترتیب لایحه ای به نام لایحه گس-گلشائیان تنظیم گردید که انگلیس ها فوق العاده مشتاق تصویب آن در مجلس شورابودند، زیرا در آن صورت با توجه به تمدید قرارداد ۱۳۱۲ فقط ۱۸ درصداز عواید نفت را به ایران می دادند. این لایحه را هواداران انگلیس در دوره پانزدهم مجلس مقارن با روزهای آخر مدت مجلس برای تصویب به بحث گذاشتند که مذاکره و انتقاد در پیرامون آن تا آخر عمر مجلس به درازا کشید و تصویب نشد و به مجلس آینده احاله گردید. در دوره شانزدهم بایستی نسبت به این لایحه ازج هت رد یاقبول اقدامی صورت می گرفت واین همان دوره ای از مجلس است که در جریان انتخابات آن جبهه ملی ایران تشکیل شده و بامبارزات سرسختانه جبهه ملی، هشت نفراز اعضای این جبهه از جمله دکتر محمدمصدق توانستند به مجلس راه یابند. در مجلس خوشبختانه کمسیونی به ریاست دکتر مصدق برای تصمیم گیری درباره این لایحه انتخاب گردید و در آن ۱۷ نفر از فراکسیون های مختلف و پنج نفر از فراکسیون نهضت ملی شرکت یافتند. در روز طرح لایحه الحاقی گس-گلشائیان، دکتر مصدق دراطاق تشکیل کمسیون را قفل کرد که کسی برای اخذ تکلیف از آن جا بیرون نرود و با پیگیری و ذکر دلایل محکم از زیان های این لایحه، باوجود مخالفت های شدید برخی از اعضاء سرانجام لغو و بطلان آن رااز تصویب کمسیون گذرانید و به جای آن قانون ملی شدن صنعت نفت را که در شورای مرکزی جبهه ملی پیشنهاد شده بود و ملت ایران با تجمعات خود پیوسته از آن حمایت می کردند به تصویب کمسیون رسانید. مجلس شورا هم زیر تاثیراحساسات عمومی به آن رای داد و به این ترتیب یکی از بزرگترین آرزوهای ملت به کرسی تحقق نشست. این قانون در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ در مجلس سناهم تصویب شد و این روز به نام روز ملی شدن صنعت نفت به ثبت رسید. پس از آن برای اجرای قانون ملی شدن نفت به دکتر مصدق پیشنهاد زمامداری شد واو برخلاف انتظار حریفان پذیرفت به شرط آن که لایحه نه ماده ای مربوط به اجرای این قانون را مجلس تصویب کند. این کار انجام شد و دکتر مصدق در دومین ماه زمامداری خود در روز ۲۹ خرداد ۱۳۳۰ اقدام به خلع یداز شرکت استعماری نفت جنوب نمود و پس از رفع موانع فراوان مخازن سرشار نفت را از چنگ انگلیس ها بیرون کشید و به صاحبان اصلی آن باز گردانید.

این اقدام بزرگ هم از لحاظ سیاسی و هم از جهت اقتصادی برای ایران یک خدمت بزرگ حیاتی بود که در تاریخ این کشور با سطور زرین به جای خواهد ماند.اما هزار ان دریغ وافسوس که حاکمیت جمهوری اسلامی اکنون به جای تکریم و احترام به دکتر محمد مصدق ،در سالروز درگذشت این قهرمان ملی، در آرامگاه او را به روی مردم حق شناس ایران می بندد.

به هر روی روز بیست و نهم اسفند روز جشن تاریخی بزرگی است که تقارنش با جشن ملی نوروز موجب دو شادباش برای مردم ایران است و جبهه ملی باسرافرازی و شادمندی بسیاراین دو جشن را صمیمانه به هم میهنان عزیز تبریک می گوید و سلامت و بهروزی همگان را از درگاه خداوند بی همتا آرزو می کند.تــهران – جــبهه مـــلی ایـــران

۲۹ اسفند ۱۳۹۲