به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، مهر ۰۵، ۱۳۹۳

بی‌هوشی مصطفی دانشجو در۲۵مین روزاعتصاب غذا

به گزارش سحام به نقل از وب‌سایت مجذوبان نور«مصطفی دانشجو»، که با گذشت بیش از سه هفته ازاعتصاب غذا، راه رفتن وی به دلیل ضعف شدیدجسمی با مشکل رو به رو شده است، صبح امروز با احساس سردرد و درد شدید در ناحیه قفسه سینه برای دقایقی بی‌هوش شد.

وی که با کمک هم‌بندی‌های خود پس ازچند دقیقه به هوش آمد، علی رغم اصرار‌های آن‌ها از اعزام به بهداری خودداری کرد.

باوجود گذشت ۲۴ روزاز اعتصاب غذا و داروی این درویش زندانی وهم‌چنین سابقه بیماری آسم شدید وآریتیمی قلبی، هم‌بندی‌های وی درتماس با خانواده‌ی این زندانی به شدت از وضعیت وی ابراز نگرانی کردند.

این وکیل دادگستری به همراه ۸ تن دیگراز دراویش گنابادی دراعتراض به نگاه امنیتی حاکم به دراویش گنابادی و نقض حقوق گسترده آن‌ها دست به اعتصاب غذا زده است.