به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، شهریور ۲۷، ۱۳۹۳

هشدار جدي ديويد كامرون

 درباره طلاق دردناك
 ديويد كامرون

از روزها قبل نخست‌وزير انگليس در آستانه رفراندوم استقلال اسكاتلند عصبي به نظر مي‌رسد.
او كه در آستانه رفراندوم به اسكاتلند رفته بود، با لحني تند گفت كه اسكاتلندي‌ها يا بايد به جدايي‌ از انگليس راي منفي بدهند و يا با تبعات شوم و مهلك آن روبه‌رو شوند.

ديويد كامرون، نخست‌وزير انگليس در سفر به اسكاتلند كه ممكن است آخرين سفر وي به اين منطقه پيش از رفراندوم روز پنجشنبه باشد، قول داد كه در صورتي كه اسكاتلندي‌ها با جدايي از انگليس مخالفت كنند، اختيارات بيشتري به آنها بدهد.
وي گفت: سر، قلب و روح ما مي‌خواهد كه شما با ما بمانيد.
استقلال يك جدايي آزمايشي نيست بلكه يك طلاق دردناك خواهد بود. در آن صورت هيچ راه بازگشتي وجود نخواهد داشت. كامرون خطاب به صدها تن از حضار در آبردين، سومين شهر بزرگ اسكاتلند كه اكثرا افراد سالخورده بودند، گفت كه در صورت جدايي مساله پرداخت حقوق به چالش تبديل خواهد شد. لازم به ذكر است از چهار نظرسنجي انجام شده، سه‌تاي آنها نشان مي‌دهد كه هواداران ماندن در اتحاديه بريتانياي كبير تنها بين 2/0 تا 8/0 درصد، جلوتر از طرفداران استقلال از بريتانيا هستند. اما طرفداران استقلال مي‌گويند وقت آن رسيده كه اسكاتلند رهبرانش را خود انتخاب كند و به جاي لندن - كه ديدگاه‌هاي اسكاتلند را ناديده مي‌گيرد و به نيازهاي آنان توجهي نمي‌كند - راسا حكومت را به دست گيرد.