به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، شهریور ۳۱، ۱۳۹۳

عمل جراحی چشم میرحسین موسوی

 عمل جراحی چشم میرحسین موسوی با موفقیت انجام شد
میرحسین موسوی که برای عمل جراحی چشم به یک مرکز درمانی منتقل شد  از بیمارستان به زندان خانگی بازگردانده شد.

به گزارش  کلمه، میرحسین موسوی که به توصیه پزشک معالج از حدود دو ماه پیش نیاز به عمل چشم داشت، غروب روز شنبه ۲۹ شهریور برای عمل به یک مرکز تخصصی انتقال یافت.
این در حالی است که دختران موسوی اجازه نیافته اند در این انتقال به بیمارستان، پدر و مادرشان را همراهی کنند.
بر اساس آخرین خبر رسیده به کلمه، عمل جراحی انجام شده و حال مهندس موسوی خوب و نتیجه عمل نیز موفقیت آمیز بوده است.
با این حال زندانبانان هنوز اقدامی برای درمان زهرا رهنورد که او هم طبق تشخیص پزشک به همین عمل جراحی نیاز دارد، انجام نداده اند.
انتقال موسوی و رهنورد به بیمارستان در شرایطی صورت می گیرد که از قبل به فرزندان آنها در این باره هیچ اطلاعی داده نشده است. حال آنکه بی خبری و ضعف اطلاع رسانی در اینگونه موارد، بیشتر به انتشار شایعات دامن می زند.
چندی قبل پزشکان معتمد دولت که مورد اعتماد خانواده نیز هستند، پس از معاینه چشم میرحسین و رهنورد بر لزوم عمل جراحی چشم برای ایشان تاکید کردند. اما با وجود مکتوب شدن این گزارش های پزشکی، چند هفته طول کشید تا عاملان حصر غیرقانونی برای درمان نخست وزیر امام اقدام کنند.


انتظار می رود برای درمان خانم رهنورد نیز بیش از این تعلل نشود و زندانیان کوچه اختر دست کم از حقوق ابتدایی زندانیان عادی همچون سلامت و درمان، بهره مند شوند.