به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، مهر ۰۸، ۱۳۹۳

مقاومت مادريد در برابر استقلال كاتالونيا

 فرمان برگزاری همه پرسی استقلال کاتالونیا از اسپانیا امضاء شد

زمان برگزاري همه‌پرسي استقلال كاتالونيا از اسپانيا امضا شده اما دولت اسپانيا اين همه‌پرسي را غيرقانوني مي‌داند و اعلام كرده كه مانع برگزاري آن خواهد شد. اين موضوعي است كه به اعتراض و تظاهرات پيش از همه‌پرسي منجر شده است. ديروز مردم منطقه كاتالونيا براي اعلام پشتيباني از برگزاري همه‌پرسي استقلال، تظاهرات كردند.

آرتور ماس، رييس منطقه خودمختار كاتالونيا كه حكم برگزاري همه‌پرسي استقلال در ماه نوامبر را امضا كرده، مي‌گويد « در دموكراسي، بايد چالش‌هاي پيش رو را حل و فصل كرد؛ هيچ كس نبايد از اين بترسد كه ديگران نظر خود را با راي دادن ابراز كنند. اين اختيار را پيش‌تر ساكنان منطقه كاتالوينا، براساس نتيجه آراي آنها در انتخابات پيشين، به ما داده‌اند. كاتالونيا مي‌خواهد نظر خود را به گوش ديگران برساند و راي‌گيري برگزار كند.»

مردم شهر بارسلونا، مركز منطقه كاتالونيا نيز براي اعلام حمايت خود از برگزاري همه‌پرسي، تظاهرات كردند و صدها نفر با تجمع در مقابل مقر دولت محلي در بارسلون، از اقدام آرتور ماس، رييس منطقه كاتالونيا، براي تعيين تاريخ نهم نوامبر، براي همه‌پرسي استقلال اين منطقه از اسپانيا، حمايت كردند.»

كارشناسان بر اين باورند بحران اقتصادي در اسپانيا سبب افزايش استقلال طلبي مردم منطقه كاتالونيا شده است. اين منطقه با هفت و نيم ميليون نفر جمعيت، 20 درصد از درآمد اين كشور را به خود اختصاص داده است. اما دولت مركزي در مادريد تحت نظر نخست‌وزير ماريانو راخوي با طرح اتهام پولشويي و فرار مالياتي به «جوردي پوجول»، ارشدترين سياستمدار و سردمدار استقلال طلبي اين منطقه، همه‌پرسي استقلال كاتالونيا را تحت الشعاع قرار داده است.

كاتالونيا، منطقه‌يي خودمختار در شمال شرق اسپانياست با مردماني كه به زبان، هويت و تاريخ خود مي‌بالند و بسياري از آنان خود را ملتي متفاوت از ديگر اسپانيايي‌ها مي‌دانند. در كاتالونيا، نمايندگان پارلمان، دبيران و معلمان و دكترها و كاركنان دولت ‌بايد در كنار زبان اسپانيايي زبان محلي خود را به‌كار برند.

پس از انتخابات سال 2012 كه احزاب حامي استقلال در اين منطقه پا گرفتند موضوع استقلال و جدايي از اسپانيا نيز قوت گرفت. برخي بر اين باورند كه همان‌گونه كه بريتانيا برگزاري همه‌پرسي استقلال در اسكاتلند را پذيرفت كه در نهايت به سود بريتانيا تمام شد، اسپانيا نيز تصميم درباره استقلال را بايد به مردم بسپارد.