به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، مهر ۰۵، ۱۳۹۳

تظاهرات علیه حسن روحانی در نیویورک

کری کندی در جمع تظاهر کنندگان نیویورک:
 ما در کنار مردم ایران ایستاده‌ایم

حبرگزاری آسوشیتدپرس در گزارشی از تظاهرات وسیع  ایرانیان در نیویورک علیه روحانی خبر داد و نوشت تظاهر کنندگان در اعتراض به سخنرانی حسن روحانی در مقابل مجمع عمومی سازمان ملل متحد، تجمع کردند. 

در این تظاهرات جان بولتون سفیر پیشین آمریکا در سازمان ملل متحد و کری کندی دختر رابرت اف کندی سخنرانی کردند.

کندی در جمع تظاهر کنندگان نیویورک گفت: 

امروز روز همبستگی است. ما در این مکان که تجسم امید انسان برای صلح و آزادی است در کنار مردم ایران ایستاده‌ایم.
 ما در اینجا برای مبارزه ی مردم ایران جهت امنیت، صلح و آزادی ایستاده‌ایم. 

ما برای اعتراض به رژیمی که به امید مردم ایران خیانت کرده است، اینجا ایستاده ایم.

بنیادگرایانی که در ایران سرکار هستند با خشونت و سرکوب علیه مردم عمل می کنند.
رژیمی که مدافعان حقوق‌بشر و خبرنگاران را زندانی کرده است.
رژیمی که در تروریسم شرکت دارد و آن را گسترش می‌دهد.
بسیاری از اعدامها در ملأعام بوده اند.
چندین نفر از آنها به سن قانونی نرسیده بودند. 
ما می‌دانیم که ملت ایران چنین دولتی را نمی‌خواهد.