به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، شهریور ۲۹، ۱۳۹۳

اشك جدايي‌طلبان فرياد شادي اتحادگرايان

«آري» تاريخي اسكاتلند به اتحاد

اشك‌هاي ملتمسانه ديويد كامرون، نخست‌وزير بريتانيا پاسخ داد و اسكاتلندي‌ها راي به ماندن در بريتانيا دادند تا كامرون كه به اذعان خودش سخت‌ترين شب زندگي خود را گذرانده بود صبح روز جمعه جلوي ساختمان شماره 10 خيابان داونينگ، با چهره‌يي خندان و خرسند جلوي دوربين‌هاي خبري حاضر شود. كامرون كه وعده داده بود در صورت جدايي اسكاتلند از بريتانيا خود را مي‌كشد، اين‌بار گفت كه بر تعهد خود براي دادن اختيارات بيشتر به اسكاتلند پايبند است، اين وعده‌يي است كه نخست‌وزير بريتانيا در طول دوران انتخابات به مردم اين منطقه از بريتانيا داده بود تا به استقلال اسكاتلند از بريتانيا پاسخ نه دهند و نتايج انتخابات نشان داد كه مردم كماكان مي‌خواهند اتحاد 307 ساله بريتانياي كبير را حفظ كنند.

مردم اسكاتلند روز پنجشنبه به پاي صندوق‌هاي راي حاضر شدند تا براي نه‌تنها آينده نسل خود بلكه آينده چندين نسل اسكاتلند تصميم‌گيري كنند و پس از يك دوره نفسگير رقابت انتخاباتي بالاخره مردم اسكاتلند راي به ماندن در بريتانيا دادند. در شرايطي كه بيش از 80 درصد مردم اسكاتلند در اين انتخابات شركت كردند حاميان استقلال 7/44درصد و مخالفان استقلال 3/55 درصد راي به دست آوردند. با اين حال ديويد كامرون خوشحال از اين نتيجه اعلام كرد كه اين راي‌گيري نه تنها مشكل يك نسل بلكه ممكن است مشكل چندين نسل را حل و فصل كرده باشد. الكس سالموند، وزير اول اسكاتلند نيز كه تمامي تلاش خود را پشت جدايي اسكاتلند از بريتانيا گذاشته بود با پذيرش شكست اذغان كرد كه روياي گمشده خود براي رهبري مردم اسكاتلند به استقلال را تمام شده مي‌داند و تاكيد كرد كه اسكاتلند تصميم گرفت كه نمي‌خواهد در اين مرحله تبديل به يك كشور مستقل شود. با اين حال كامرون تاكيد كرد كه برنامه‌يي براي محول كردن قدرت بيشتر در بخش‌هاي ديگر از بريتانيا دارد. او گفت كه اكنون زمان آن رسيده است كه پادشاهي متحده بريتانيا گرد هم بيايد تا به جلو حركت كنيم. نخست‌وزير بريتانيا همچنين اعلام كرد كه وقت، حل و فصل متعادل مسائل و دغدغه‌هاي نه تنها مردم اسكاتلند بلكه مردم ولز و ايرلند شمالي نيز فرا رسيده است. با اين حال او تاكيد كرد كه اين راي‌گيري مي‌تواند هشداري به كساني باشد كه به اشتباه به دنبال بحث استقلال‌طلبي هستند. او همچنين اعلام كرد كه مردم اسكاتلند با راي خود سخن گفتند و نتيجه آن كاملا روشن است، آنها كشوري مي‌خواهند متشكل از چهار كشور كه در كنار هم نگه داشته شده‌اند و مانند ميليون‌ها نفر ديگر من خوشحال هستم.

شب ناراحتي و خوشحالي

شايد بتوان گفت شب 18 سپتامبر به يك شب تاريخي براي كل بريتانيا و حتي اروپا تبديل شده بود. بسياري از مردم بريتانيا پنجشنبه شب منتظر نتيجه همه‌پرسي در اسكاتلند بودند، عده‌يي منتظر جدايي و عده‌يي منتظر اتحاد. طرفداران جدايي با پرچم آبي و سفيد اسكاتلند در خيابان‌ها حاضر بودند تا زمان اعلام نتايج اوليه به جشن و پايكوبي بپردازند و عده‌يي نيز در بسياري از مناطق با پرچم بريتانيا با شور و اضطراب منتظر نتايج بودند. اما با اعلام نتايج انتخابات عده‌يي كه در خيابان‌ها منتظر جدايي اسكاتلند از بريتانيا بودند مغموم و ناراحت در خيابان‌ها نشستند و حتي عده‌يي نيز در اين ميان گريه كردند.

حضور بي‌سابقه مردم

گفتني است كه ميزان راي‌دهندگان به ماندن استقلال در بريتانيا 1914187 و ميزان راي‌دهندگان به استقلال اسكاتلند1539920 نفر بودند. با اين حال گفته مي‌شود كه ميزان حضور راي‌دهندگان در انتخابات بيش از 84 درصد از واجدين شرايط دراسكاتلند بوده است كه بيشترين مشاركت در ميان رفراندوم‌هاي سال‌هاي گذشته بريتانيا بوده است.

با اين وجود سالموند اعلام كرد كه اين همه‌پرسي و حضور بالاي مردم در انتخابات نشان‌دهنده پيروزي روند دموكراتيك در بريتانيا بوده است و طبق توافقنامه ادينبورگ به اين نتيجه به نفع اسكاتلند و بريتانيا احترام مي‌گذارد. طبق توافقنامه ادينبورگ كه در سال 2012 ميان سالموند و ديويد كامرون در خصوص همه‌پرسي اسكاتلند به امضا رسيد بنا شد هرنتيجه‌يي كه به دست آمد طرفين به آن احترام بگذارند.

تغيير در قانون اساسي بريتانيا

اگرچه اين انتخابات باعث شده است تا اسكاتلند در اتحادي 307 ساله خود با بريتانيا باقي بماند اما پيامدهايي نيز خواهد داشت. از جمله مهم‌ترين پيامدهايي كه اين انتخابات دارد تغيير در اختيارات مردم مناطق مختلف بريتانياست. ديويد كامرون كه از يك امتحان سخت به سختي عبور كرد اما اكنون طبق وعده‌هايي كه داده مجبور است تا به مردم نه تنها اسكاتلند بلكه به مردم ولز و ايرلند شمالي اختياراتي را اعطا كند. ديويد كامرون اعلام كرد كه ما صداي مردم اسكاتلند را شنيديم و بايد صداي ميليون‌ها بريتانيايي ديگر نيز شنيده شود و نبايد آنها را ناديده گرفت. گفته مي‌شود طبق برنامه‌يي كه دولت در نظر دارد بناست اختيارات بيشتري به دولت‌هاي محلي در اسكاتلند، ولز و ايرلند شمالي در خصوص ماليات‌ها و رفاه اجتماعي داده شود. ديويد كامرون همچنين تاكيد كرد كه بايد حقوق تمامي راي‌دهندگان حفظ شود و ما بايد به حل و فصل مشكلاتي بپردازيم كه در كل پادشاهي متحده بريتانيا وجود دارد.

گذشته، حال، آينده

زماني كه 307 سال پيش بريتانيا و اسكاتلند در كنار يكديگر قرار گرفتند و با دو منطقه ديگر به نام ايرلند و ولز بريتانياي كبير را تشكيل دادند، طي چند قرن با فرازو نشيب‌هاي فراواني روبه‌رو بودند. دو جنگ جهاني را پشت سر گذاشته‌اند و اگرچه ايرلند جنوبي از بريتانيا جدا شد اما كماكان اين مناطق متحد باقي ماندند. اما نكته‌يي كه وجود دارد اين است كه طي ساليان اخير مردم اين مناطق نشان دادند اگرچه تمايل زيادي براي استقلال ندارند اما خواهان اختيارات بيشتري براي خود هستند. زماني كه در سال 2012 وزير اول اسكاتلند و نخست‌وزير بريتانيا به توافق رسيدند تا همه‌پرسي صورت گيرد اين نگراني وجود داشت كه با جدايي اسكاتلند از بريتانيا چه بر سر اين منطقه و آينده بريتانيا خواهد آمد. از همين رو شايد براي معدود دفعاتي بود كه رهبران تمامي احزاب قدرتمند انگليس از جمله حزب كارگر، ليبرال دموكرات و محافظه‌كار مجبور شدند در روزهاي منتهي به انتخابات به اسكاتلند سفر كنند تا بتوانند از استقلال جلوگيري كنند. اما حالا با اعلام نتايج انتخابات و عدم جدايي اسكاتلند، از چند موضوع عملا جلوگيري شد، مهم اينكه با جدايي اسكاتلند موجي از جدايي طلبي در كشورهاي مختلف اروپايي به راه مي‌افتاد كه ممكن بود به خارج از مرزهاي اروپا نيز كشيده شود.
واكنش‌هاي بين‌المللي
فرانك‌‌والتر اشتاين‌ماير، وزير خارجه آلمان از نتيجه همه‌پرسي استقلال اسكاتلند استقبال كرد. او گفت: من معتقدم كه اين تصميمي خوب براي اسكاتلند، بريتانيا و اروپاست. آندرس فوگ راسموسن، دبيركل پيمان ناتو نيز از راي «نه» مردم اسكاتلند به جدايي از بريتانيا استقبال كرد. او گفت، بريتانيا پس از رفراندوم استقلال اسكاتلند نيز همچنان نقش رهبري‌كننده‌يي در ناتو ايفا خواهد كرد. اسپانيا نيز با توجه به جنبش‌هاي جدايي‌طلبانه از راي «نه» مردم اسكاتلند استقبال كرد. ماريانو راخوي، نخست‌وزير اسپانيا، ضمن استقبال از اين راي گفت، با اين تصميم از «بدترين پيامدهاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي‌اي كه مي‌توانست به دنبال جدايي از بريتانيا و اروپا رخ دهد» جلوگيري شد.
اعتماد