به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، مهر ۰۲، ۱۳۹۳

تجمع اعتراضی نمایندگان کارگران تهران مقابل مجلس

 ما نماینده ۴۰ هزار کارگرهستیم 
 به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، این کارگران که طوماری در دست داشتند، اعلام کردند: ما نماینده ۴۰ هزار کارگری هستیم که با امضای طوماری خواستار رسیدگی به وضعیت حقوقی خود هستند.

این تجمع کنندگان، خواهان ارجاع این طومار با امضای ۴۰ هزار کارگر به هیات رییسه مجلس هستند تا هرچه سریع تر به وضعیت آنان رسیدگی شود.

یکی از این کارگران در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی ایرنا، گفت:
از آذر ماه سال گذشته کارفرماها، کارگران معترض به پایین بودن دستمزد را به قوه قضاییه معرفی می کنند و این موضوع باعث شده که برای آنان حکم زندان، شلاق صادر شود.

وی اظهار داشت: در این راستا بسیاری از کارگران نیز اخراج شده اند.

این کارگر ادامه داد: ما خواهان این هستیم که این موضوع هرچه سریع تر پیگیری شود و کارفرما نتواند کارگران معترض به پایین بودن دستمزد را به قوه قضاییه معرفی کند.
ایرنا