به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، تیر ۱۸، ۱۳۹۵

شعر مشترک چهار شاعر انقلاب که پیش از خطبه های نماز عید فطر اجرا شد / عکس

مردم هنوز چشم به راه عدالت اند...