به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، تیر ۱۸، ۱۳۹۵

یادداشت داوود ملکی‌صیدآبادی برای عباس کیارستمی:

کیارستمی خسته شد از بس که مرد 

به گزارش خبرنگار ایلنا، متن یادداشت داوود ملکی‌صیدآبادی (نویسنده، مدرس داستان‌نویسی و مدیر نشر برزآفرین) برای درگذشت عباس کیارستمی بدین شرح است:
کیارستمی خسته شد از بس که مرد: 
خبر فقدان مرد بزرگ سینمای ایران و جهان را دیشب شنیدم و با قلبی پر اندوه در دل گریستم. گریستنم البته نه به خاطر رفتنش بود که مرگ پایان کبوتر نیست بلکه امروز می‌بینم کسانی که او را سالهای سال پیش کشته‌اند بر بدن نیامده‌اش واویلا سر داده‌اند. 
کسانی هم از جنس حرفه‌اش و هم غیر. گریستم که او خسته شد از بس که مرد! 
بزرگوار عزیز حال بخواب که کج‌اندیشان هم خیالشان راحت شد اما آسوده باش که جوجه‌هایی در آشیان‌ات بنشانده‌ای که آسایش ایشان را خواهند گرفت.