به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، تیر ۲۰، ۱۳۹۵

گوگوش، .مناجات.

گوگوش 

مناجات 
خدایا شکر که این مردم هنوزم من رو میشناسن
چقدر مدیونشون هستم چه خون گرم و پُر احساسن . . .
تا وقتی که نفس دارم براشون عشقُ میخونم
تا وقتی که بخوان از من به روی صحنه میمونم
خداوندا کمک کن تا دوباره باز بتونم من
کنار مردم خوبم توی ایران بخونم من... 


مناجات 
خدایا شکر صدای من هنوزم کوکه رو احساس
خدایا شکر که این احساس واسه مردم هنوز زیباست
خدایا شکر که این مردم هنوزم من رو میشناسن
چقدر مدیونشون هستم چه خون گرم و پُر احساسن...


 ♫♫♫
یه عمره که پُر از درد و یه عُمره گرفتارن
ولی با این همه بازم منو تنها نمیذارن
بدهکارم به این مردم به خواهرا برادرها
اونا هستن که من هستم نباشن من گُم و تنهام

 ♫♫♫
تا وقتی که نفس دارم براشون عشقُ میخونم
تا وقتی که بخوان از من به روی صحنه میمونم
تا وقتی که نفس دارم براشون عشقُ میخونم
تا وقتی که بخوان از من به روی صحنه میمونم

خداوندا کمک کن تا دوباره باز بتونم من
کنار مردم خوبم توی ایران بخونم من...