به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، مهر ۰۴، ۱۳۹۶

عکس روز: ملانیا ترامپ بانوی اول آمریکا در مراسم گلکاری و برداشت میوه در باغچه کاخ سفید شرکت کرد.

ملانیا به همراه گروهی از دختر و پسرهای مهمان کاخ سفید مشغول باغبانی در این باغچه است.