به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، مهر ۰۱، ۱۳۹۶

پیام تسلیت

درگذشت آقای مسعود بیات زاده

با اندوه فراوان درگذشت آقای مسعود بیات زاده را به اطلاع می رسانیم.

ما این اندوه بزرگ را به خانواده محترم بیات زاده و به ویژه دوست عزیز و برادر آن زنده یاد، آقای دکتر منصور بیات زاده تسلیت گفته و برای همه شان بردباری آرزو میکنیم.

هیئت تحریریه نشریه اینترنتی جنبش سوسیالیستی،
نشریه سازمان سوسیالیست های ایران ـ سوسیالیست های طرفدار راه مصدق

پنجشنبه ۳۰ شهريور ۱۳۹۶ - ۲۱ سپتامبر ۲۰۱۷


socialistha@ois-iran.com
«احترام آزادی» درگذشت آقای مسعود بیات زاده را به خانواده محترم بیات زاده، به ویژه برادر آن روانشاد، دکتر منصور بیات زاده تسلیت می گوید.