به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، شهریور ۳۱، ۱۳۹۶

ماموریت جدید رهبر جمهوری اسلامی ایران برای خبرگان:

به دنبال اهداف انقلاب باشید
صبحکم الله بالخیر
در حالیکه فعالان سیاسی از مجلس خبرگان رهبری در سالهای اخیر برای عدم نظارت بر عملکرد رهبر انتقاد دارند، آیت الله خامنه ای روز پنجشنبه در دیدار با اعضای مجلس خبرگان ماموریت جدیدی به آنها داد و از انها خواست که پیشرفت ها یا پسرفت ها در مسیر حرکت به سمت اهداف انقلاب را از همه دستگاهها مطالبه کنند.

براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مجلس خبرگان تنها نهادی است که می تواند بر عملکرد رهبر نظارت کند و درباره عزل و نصب او تصمیم بگیرد. با اینحال در سالهای اخیر با دخالت شورای نگهبان، چینش این مجلس به شکلی بوده که تنها اعضای مورد تایید رهبر و بعضا منصوبان او در این مجلس حضور بیابند.

این مجلس تاکنون گزارشی به عموم درباره نظارت بر عملکرد رهبر ارایه نداده است.
در زمان اعتراضات سال ۸۸، مهدی کروبی خواستار بررسی عملکرد آیت الله خامنه ای در آن وقایع شده بود اما خبرگان ضمن نادیده گرفتن این درخواست، در بیانیه ای از آقای خامنه ای تمجید کرد.

شورای نگهبان که فقهای آن منصوب رهبر هستند، وظیفه بررسی صلاحیت نامزدها را بر عهده دارند. در بعضی موقعیت ها نظارت آنها با اشکالاتی همراه است. مثلا احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در حالی صلاحیت نامزد های دیگر را در حوزه تهران بررسی می کرد که خود نیز نامزد این انتخابات از همین حوزه بود. رد صلاحیت حسن خمینی نوه بنیانگذار انقلاب از نکات حاشیه ای انتخابات گذشته بود.

عمدتا اعضای خبرگان مانند احمد جنتی، امامی کاشانی یا احمد خاتمی از سوی رهبر سمت های انتصابی دارند. و یا چهره هایی مثل صادق لاریجانی که منصوب رهبر برای ریاست قوه قضاییه هستند.

صدای آمریکا