به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، مهر ۰۱، ۱۳۹۶

ابراز همدردی کارگران شرکت آلومینیم سازی با کارگران آذراب اراک / عکس روز