به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، مهر ۰۲، ۱۳۹۶

جنون نهفته

جنون نهفته،  طرح: نیوزویک

ایده‌ها، سیاست‌ها و ادبیات دونالد ترامپ باعث شده نیوزویک از او به‌عنوان دیوانه و مجنون یاد کند؛ مجنونی که پشت‌پرده یک گروه را به تصویر کشیده است. دیوانه‌ای که عفونت و چرک نهفته و درونی یک حزب را بیرونی کرده و عیان ساخته است.

این نشریه معتبر پا را فراتر می‌گذارد و بعد از دیوانه‌خواندن ترامپ، هم‌حزبی‌ها و همدستان او را به باد انتقاد می‌گیرد و از آنها می‌پرسد چگونه عقلشان را از دست داده‌اند و روحشان را فروخته‌اند و راضی شده‌اند ترامپ را در آغوش بگیرند؟

نیوزویک بیش از آنکه ترامپ را مقصر رسوایی‌های سیاسی و غیرسیاسی آمریکا در این روزها بداند، او را محصول پشت‌پرده دست‌راستی‌ها می‌داند؛  پشت‌پرده حزبی که از ایده‌ها و آرمان‌هایش نژادپرستی و فاشیسم درمی‌آید.

مسئله ترامپ باعث شده تا نیوزویک به هوای آن حزب جمهوری‌خواه آمریکا را هدف بگیرد و آنها را باعث و بانی مصیبت‌های داخلی آمریکا معرفی کند؛ مصیبت‌هایی که شامل نژادپرستی، مخالفت با مهاجرت و تنش و احتمال جنگ با کره‌شمالی می‌شود.

سحرطلوعي / شرق