به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، مهر ۰۴، ۱۳۹۶

پیام تسلیت رئیس هیئت اجرائیه و مسئول تشکیلات جبهه ملی ایران به دکتر بیات زاده


جناب آقای دکتر منصور بیات زاده

با اندوه وتاسف بسیار درگذشت برادر ارجمند شما آقای مسعود بیات زاده را به جنابعالی وخانواده گرانقدرتان تسلیت عرض می کنم .

امیدوارم شما پوینده دیرپای راه مصدق بزرگ در پیشبرد اهداف آزادیخواهانه و میهن دوستانه خود موفق وپیروز باشید .
تهران – رئیس هیئت اجرائیه ومسئول تشکیلات جبهه ملی ایران
دکتر حسین موسویان                             
روابط عمومی جبهه ملی ایران

تهران - ایران