به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، مهر ۰۵، ۱۳۹۶

رامین بهرامی، یکی از بهترین اجراکنندگان موسیقی باخ در اروپا

رامین بهرامی
رامین بهرامی به گفته منتقدان یکی از بهترین اجراکنندگان موسیقی باخ در اروپا است. رامین بهرامی در ۸ سالگی پیش از مرگ پدرش در زندان از ایران خارج شد و به ایتالیا مهاجرت کرد

منتقدان ازاین هنرمند با عنوان مایسترو یا استاد نام می برند. در شهر ریمینی این هنرمند جوان ایرانی در حضور هزاران جوان ومقامهای کلیسای کاتولیک آثاری از باخ که
به نام گلدبرگ یا کوه طلایی شهرت دارد اجرا کرد. 
رامین بهرامی می گوید: ریتم من در زندگی به‌خاطر نوع آن سریعتر از همسالان من بود.
وی می گوید پدر من در باخ یک نور جاودانه می دید که هیچوقت پایان ندارد. در باخ آدم راه فروتنی و تلاش برای یک زندگی هارمونیک را یاد می گیرد.

منبع: احترام آزادی