به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، مهر ۰۷، ۱۳۹۶

نتیجه نظر سنجی شبکه خبری فاکس نیوز در باره برخورد پرزیدنت ترامپ با ایران

۴۴ درصد پاسخ دهندگان معتقدند، پرزیدنت ترامپ برخوردی مناسب با ایران دارد.

در آمریکا ، شبکه خبری فاکس نیوز ، نتیجه یک نظر سنجی خود را در باره برخورد پرزیدنت ترامپ با ایران منتشر کرده است که نشان می دهد ۴۴ درصد پاسخ دهندگان معتقدند، پرزیدنت ترامپ برخوردی مناسب با ایران دارد.

همین نظر سنجی نشان می دهد ۲۵ درصد فکر می کنند، پرزیدنت ترامپ به اندازه کافی با ایران خشن نیست، در حالی که ۱۴ درصد می گویند، آقای ترامپ، خیلی خشن برخورد می کند. ۱۷ درصد از پاسخ دهندگان، نیز گفته اند نظر خاصی ندارند.

این نظر سنجی همچنین، نشان از عقایدی متفاوت در باره توافق اتمی، با ایران، موسوم به برجام، دارد.

در حالی که ۳۸ درصد از برجام حمایت نمی کنند، ۳۵ درصد حامی آن هستند. ضمن آن که، ۲۵ درصد، نیز، نظر خاصی نداشته اند.

فاکس نیوز می گوید این نظر سنجی، چهار روز قبل، طی دو روز انجام شد و ضریب خطای آن ۳ درصد است.

صدای آمریکا