به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، شهریور ۲۹، ۱۳۹۶

تیزر بین المللی فیلم «نفَس» نرگس آبیار.

فیلم "نفس" نماینده سینمای ایران در مراسم اسکار آینده
بازیگران فیلم نفس 
به گزارش روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی، فیلم ایرانی "نفس" به کارگردانی نرگس آبیار برای شرکت در مسابقات دریافت بهترین فیلم غیرآمریکایی در مراسم اسکار آینده انتخاب شده است.

به گزارش خبرگزاری‌های ایران امیر اسفندیاری، سخنگوی هیات معرفی فیلم ایرانی، اعلام کرد که پس از بررسی مجدد ۴ فیلم ایرانی که به فهرست نهایی راه یافته بودند، فیلم "نفس" ساخته نرگس آبیار برای نمایندگی سینمای ایران در رقابت اسکار بهترین فیلم خارجی زبان انتخاب شد.