به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، اردیبهشت ۰۱، ۱۳۹۸

ایوانکا ترامپ در ساحل عاج (عکس روز)

دختر و مشاور رئیس جمهور آمریکا در منطقه غرب آفریقا در ساحل عاج