به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، اردیبهشت ۰۶، ۱۳۹۸

اطلاعات آذربایجان شرقی: ۶۰ نفر در ارتباط با سازمان مجاهدین خلق دستگیر شدند

مدیرکل اطلاعات آذربایجان شرقی از دستگیری۶۰ "جاسوس و نفوذی" در نهادهای این استان و تشکیل پرونده قضایی برای آنها خبر داد. به گفته او این ۶۰ نفر در ارتباط با سرپل‌های سازمان مجاهدین بوده اند که شناسایی و دستگیر شده اند. مدیرکل اطلاعات آذربایجان شرقی گفته عربستان و سرویس‌های اطلاعاتی منابع مالی و ساماندهی فعالیت مجاهدین، سلطنت‌طلب‌ها و تجزیه‌طلب‌ها را علیه ایران تأمین و مدیریت می کنند:"پول و امکانات دشمنان ایران را عربستان تأمین کرده و آموزش، توجیه و سازماندهی آنها علیه ایران و ایجاد چالش و ناامنی به‌عهده سرویس‌های جاسوسی غربی و منطقه است."


قدرت دیالمه، مدیرکل اداره اطلاعات آذربایجان شرقی گفته که "در سال ۹۷ فعالیت مجاهدین در کشور بیش از سال‌های گذشته بود، چرا که در صدد موج‌سواری بر مشکلات اقتصادی جامعه بودند که در این حوزه ۵۰ نفر ارشاد و توجیه شدند و ۶۰ نفر هم از عناصر مرتبط با سرپل‌های مجاهدین شناسایی و دستگیر شدند که به‌دنبال تهیه سلاح و انجام عملیات در استان بودند. متأسفانه در حوزه تجزیه‌طلب‌ها هم که عده‌ای زیر چتر سرویس‌های اطلاعاتی رفته‌اند، به‌دنبال تهیه سلاح و ایجاد ناامنی بودند که به‌سرعت شناسایی و دستگیر شدند."

وی  در باره مهم‌ترین چالش‌های امنیتی کشورگفت: "مهم‌ترین چالش دستگاه اطلاعاتی کشور، کشف نقش سرویس‌های اطلاعاتی در تمامی امور سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در کشور است که از سوی کشورهای مختلف به‌ویژه کشورهای متخاصم است. دشمنان در صدد نفوذ به تمام ارکان کشور هستند."

مدیرکل اطلاعات آذربایجان شرقی مهمترین اولویت این اداره کل در سال ۹۷ و ۹۸ را توجیه و آگاه‌سازی مسئولین، مردم و نخبگان و اقشار عنوان کرد و گفت: "یکی از کارهای مهمی که پیگیری می‌شود، آگاه‌سازی مردم نسبت به اقدامات جاسوسی، شیوه جذب جاسوس، تخلیه تلفنی، نفوذ، ارتباط‌گیری، سوء استفاده از هیئت‌های مذهبی، تورهای خارجی و... است، چراکه یکی از مهمترین اهداف سرویس‌های اطلاعاتی غربی به‌ویژه آمریکا، ارتباط با نخبگان و عناصر تأثیرگذار است تا شکاف بین مردم و حاکمیت ایجاد کند."

رادیو فرانسه