به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، اردیبهشت ۰۸، ۱۳۹۸

ریاضی هم! (گفت و شنود کیهان)

گفت: آقای تخت‌روانچی، نماینده جدید ایران در سازمان ملل در مصاحبه‌ای گفته است؛ اینکه مشکلات اقتصادی، مثلا گوشت صدهزارتومانی را به برجام نسبت بدهیم، سخن غیر کارشناسانه است!
گفتم: یعنی آقای رئیس‌جمهور و تیم هسته‌ای و خود ایشان که می‌گفتند «همه تحریم‌ها و مشکلات اقتصادی با برجام حل می‌شود» و «اقتصاد چنان رونق می‌گیرد که مردم به یارانه نیازی نخواهند داشت» و ده‌ها وعده دیگرشان لاف گزاف و ادعای 
غیر‌کارشناسانه بوده است؟!

گفت: ایشان می‌گوید کسانی که درباره برجام و FATF و پالرمو نظر متفاوتی با دولت دارند باید نظرشان مورد بحث علمی قرار بگیرد!

گفتم: پس آقایان دولتمردان که از مناظره و بحث علمی با منتقدان فرار می‌کنند، به خاطر آن است که هیچ دلیل علمی و حرف منطقی برای اثبات ادعا‌های خود ندارند؟!

گفت: حالا، ایشان با این منطق قرار است در سازمان ملل از منافع ایران هم دفاع کند؟!

گفتم: آموزگار به دانش‌آموزی که دیکته‌اش خیلی غلط داشت گفت؛ امشب هر یک از این لغات را صد‌مرتبه بنویس. ولی دانش‌آموز از هرکدام ۵ مرتبه نوشت. 

آموزگار پرسید؛ مگر نگفتم از هر لغت صد بار بنویس؟ و دانش‌آموز گفت؛ آقا اجازه! آخه علاوه بر دیکته، ریاضیمون هم ضعیفه!