به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، اردیبهشت ۰۷، ۱۳۹۸

بازگشت همه به سوی اوست

درگذشت سرلشگر بازنشسته ناصر فربد 
عضو شورای مرکزی و عضو پیشین هیأت رهبری جبهه ملی ایران

با اندوه و تأسف فراوان درگذشت سرلشگر بازنشسته ناصر فربد عضو شورای مرکزی و عضو پیشین هیأت رهبری جبهه ملی ایران را به اطلاع عموم و به ویژه به آگاهی یاران و هم‌فکران ارجمند می‌رسانیم. 

او از افسران ملی و میهن‌دوست و پیرو راه دکتر محمد مصدق و اولین رئیس ستاد ارتش ایران پس از انقلاب بود.

مراسم تشییع و ترحیم آن روانشاد متعاقباً به اطلاع خواهد رسید.

روابط عمومی جبهه ملی ایران
تهران – ششم اردیبهشت ماه ۱۳۹۸