به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، اردیبهشت ۰۶، ۱۳۹۸

فائزه هاشمی: با حجاب اجباری مخالفم

فائزه هاشمی در مصاحبه با خبرگزاری برنا گفت: 
“تعداد زیادی از مراجع و رهبران دینی نیز با اجباری بودن حجاب مخالف اند. آثار حجاب اجباری تا به الان گسترش دین در جامعه نبوده است. هر چه قدر بر اجبار حجاب تاکید شده است، دین ستیزی و فرار از حجاب بیشتر شده است”.

او اضافه کرد که “بسیاری از افراد مثل من که با حجاب اجباری مخالف اند به این معنا نیست که در صورت اختیاری شدن حجاب، حجاب خود را خواهند برداشت.”

به گفته فائزه هاشمی “تعداد چادری های کشور روز به روز در حال کاهش است. قانون اجباری بودن حجاب درست بر خلاف دین اسلام عمل کرده است”.

به عقیده خانم هاشمی “اگر حجاب مهم است باید مردان هم برای داشتن نگاهی پاک آموزش ببینند. لزومی ندارد زنان را در پوششی برای دیده نشدن قرار دهیم”.

برنا در مقدمه این گفت‌وگو نوشته است که این خبرگزاری با اجازه فائزه هاشمی، بخشی از مصاحبه را که در آن “خط قرمزها” زیر پا گذاشته، حذف کرده است.