به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، مرداد ۲۷، ۱۳۹۴

شالوده شکنی یک افسانه، خسرو شاکری زند

زنده یاد خسرو شاکری زند 
یادداشتی  پیرامون كودتاى ۲۸ مرداد  ۱۳۳۲
و پلنوم چهارم حزب توده به سال ۱۹۵۷ - ۱۳۳۶ 

استخراج از کتابی در دست انتشار:


شالوده شکنی یک افسانه[1] 


تاريخ كودتاى  ۲۸ مرداد، برغم اینکه بسیاری از اسناد سیا و اینتلیجنس سرویس یا هنوز در اختیار تاریخنگاران/تاریخشناسان قرار نگرفته اند یا گویا از بین برده شده اند، ديگر ازهمه‏ سو بخوبى شناخته شده است، و همه¬ی طرف‏هايى كه در آن دست داشتند (به‏ غير از خانواده­ی پهلوى و زرخریدان شان) به دخالت مستقيم، برنامه‏ ريزى و اجراى آن توسط دول آمريكا و بريتانيا اعتراف كرده‏ اند،[2] 

ادامه مطلب