به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، شهریور ۰۲، ۱۳۹۴

هوشنگ طالع، یادداشت شماره ۴۵۷

نوچه پهلوان مدجواد: برای بازگشایی سفارت انگلیس، هیچ پیش‌شرطی را نمی‌پذیریم 
آقای تخت‌روانچی معاون وزیر امورخارجه که از قرارداد سعدآباد تا قرارداد وین (برجام) حضوری فعال داشته اند، برای فریب افکار عمومی ملت و مردم ایران می‌گویند:

برای بازگشایی سفارت انگلیس هیچ پیش‌شرطی را نمی پذیریم؛ در حالی که وزارت متبوع ایشان از دولت انگلیس خواسته است تا سیاهه‌ی زیان های وارده به سفارت‌خانه و باغ قلهک را (لابد برای پرداخت خسارت) به این وزارت‌خانه ارائه نماید.

آقای تخت‌روانچی، آقای رییس آقای تخت‌روانچی و آقای رییس رییس آقای تخت‌روانچی: شما می‌بایست برای بازگشایی «لانه‌ی خیانت و جنایت» انگلیس در تهران ، شرایط معین می‌کردید.

شما نیک می‌دانید که روابط سیاسی امروزین با انگلیس، برخاسته از کودتای ۲۸ امرداد است و این روابط نمی‌بایست ادامه پیدا می‌کرد؛ مگر این که حکومت استعماری و جنایت‌کار بریتانیا به همه‌ی جنایت‌ها و خیانت‌های تاریخی خود نسبت به ملت ایران اقرار می‌کرد و پی‌آمدهای آن را می‌پذیرفت.

شما با این گفته‌ها ، نمی‌توانید ملت و مردم ایران را بفریبید؛ تنها بار گناهان خود را سنگین‌تر می‌کنید.

دوشنبه ۲ شهریورماه ۱۳۹۴ـ هوشنگ طالع