به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، مرداد ۲۹، ۱۳۹۴

قصه ِعشق

شعری از داریوش لعل ریاحی 
داریوش لعل ریاحی 
قصه ِعشق
رنگ ِ کبوتران ِ دلم را سفید کن 

دروازه های ِ سنگی ِ وا مانده را ببند .
می خواهم از سکوت ِ خدایان ِ سخت گیر
با قایقی که چوب ِ دماغش ، شکسته است
از موج ِ پر خروش ِ خیالات بگذرم
از لابلای ِ نفرت و جنگ و ستمگری .
مشتی پر از تفاله ِ اندیشه با من است
چتری پُر از نگاه
شعری پر از درخت .
دفتر چه های ِ خط خطی
پُر ز گریه را
با خود نمی برم .
از کاسب ِ محله ِ بازار ِ معرفت
عطری
ترانه ای
و کلامی ، نمی خرم
تنها تو را
تو را که چشمه عشق و طراوتی
با قایق ِ شکسته
به دریاچه می برم

داریوش لعل ریاحی
26 امرداد 1394