به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، مرداد ۲۸، ۱۳۹۴

اپوزیسیون ایران ! یهودی تر از خاخام ها


نویسنده فرهنگ ایران

برخی از مدعیاناپوزیسیون که ادعای وطن پرستی شان گوش فلک را کر می کند برای رسیدن به آلاف و علوفی!
از خاخام های یهودی هم یهودی تر شده اند.

امروز در خبر ها آمده بود؛ سیصد و چهل خاخام یهودی آمریکا، با ارسال نامه ای از کنگره این کشور خواسته اند توافقنامه اتمی میان ایران و شش کشور را به تصویب رساند.

اما شمار اندکی خارج نشین به نام اپوزیسیون که در سواحل عافیت کنگر خورده ولنگر انداخته اند؛ کسب و کار، قوت روزمره و هویت شان!  به ادامه بحران چند دهه گذشته پیوند دارد، به بهانه های گوناگون مخالف این توافقنامه می باشند. 

این گروه به نام مخالفت با جمهوری اسلامی، به عنوان زندانیان سیاسی و عقیدتی سابق ، خانواده اعدام شدگان و خانواده زندانیان سیاسی و عقیدتی کنونی هم صدا با دلواپسان درون کشور، دلالان تحریم، نئوکان های جنگ طلب آمریکایی، اعراب خلیج فارس و دلواپسان خارجی چون آقای نتانیاهو، یاهو گویان! با خواندن اورادی از تلمود و زبور به چله نشسته، عاجزانه از کنگره آمریکا درخواست می کنند که توافقنامه را تصویب نکند و به ادامه تحریم ها علیه ایران بپردازد.

این جماعت تغییر وطن داده! ذوب شده دردلار های آمریکایی و ریال های عربی و وعده های لابی ها  به امید واهی جنگ و حمله بیگانگان به ایران و واژگونی جمهوری اسلامی ، از هم اکنون جُبه های  پادشاهی، رئیس جمهوری، وزارت، سفارت و وکالت را آماده کرده  و در انتظار معجزه عصای موسی خود را آماده  پرواز پیروزی بسوی ایران کرده است.

چند سال پیش در جایی چند  تن ایرانی به دور هم گرد آمده  بودند و بحث بر سر آن بود که شماری از این آدم ها که ادای اپوزیسیون را در می آورند، هدفشان از خود مطرح کردن این است که اگر رژیم جمهوری اسلامی سرنگون شد این ها به همان پست و مقام هایی که چند خط بالاتر اشاره کردیم دست یابند ، ناگاه یکی از میان آنان که واقع بین بود گفته است: «  نه بابا کجای کارید؟ این ها به یک بقالی هم راضی هستند».

هنگامی که حسنی مبارک رئیس جمهور مصر برکنار شد و به زندان رفت، گروه اخوان المسلمین برای مدتی به جای او نشست روزی حسنی مبارک به یکی از ملاقات کنندگانش گفته بود این همه ریش و پشم  به چه درد مصر می خورد، این ها حتی قادر نیستند یک دکه سیگار فروشی را اداره کنند.

خوب شد حسنی مبارک این جماعت اپوزیسیون ایران را ندیده است وگرنه سر به صحرای سینا می گذاشت.