به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، مرداد ۲۹، ۱۳۹۴

عکس: سالگرد آتش‌سوزی سینما رکس آبادان

شب هنگام ۲۸ مرداد ۱۳۵۷، سینما رکس آبادان، هنگام نمایش فیلم، دچار آتش سوزی عمدی شد و ۳۷۷ نفر از تماشاچیان آن پشت درهای بسته، زنده در آتش سوختند.