به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، شهریور ۰۵، ۱۳۹۴

عکس روز، اعتراض به توافق هسته‌ای

 “اسب تروا”، نماد برجام آمریکایی درباره “متن وین” در مقابل مجلس