به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، مرداد ۲۳، ۱۳۹۴

عکس / بدون شرح

بوسه ی شاهانه بر محاسن آیت الله کاشانی!