به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، شهریور ۰۹، ۱۳۹۴

این درس کدام دانشگاه « حقوق » است ؟!

هوشنگ طالع ـ یادداشت شماره  ۴۶۱ 
برجام از ترکمان‌چای زیان‌بارتر و تحقیرآمیزتر است.
برخلاف ادبیات به کارگرفته شده از سوی ریاست محترم جمهوری در باره‌ی برجام که :‌ « ... در واقع آن چه امروز انجام می‌گیرد نسبت به معاهده‌ای بود که قبلا ایران آن را [ ان پی تی ]‌ را پذیرفته بود ... » باید گفت با وجودی که ایشان خود را «‌حقوق‌دان » می‌دانند ، چنین نیست.
 پذیرش برجام ، عبارتست از بازکردن فرجامین پیچ‌ و مهره‌های صنایع هسته‌ای ، به‌گونه‌ای که در پایان ، تنها یک کاریکاتور یا « اسباب بازی » از صنایع پرتوان هسته‌ای ایران که دست‌‌‌‌‌‌آورد کارشناسان ایرانی بود ، باقی خواهد ماند و یا به گفته‌ی مقام‌های حکومت غاصب و نا مشروع اسرائیل : «ایران هسته‌ای تا سال 2015 به تعطیلات» خواهد رفت.
البته معلوم نیست که پس از آن اجازه‌ی بازگشت از تعطیلات را صادر خواهند فرمود یا نه .
برپایه‌ی ان پی تی ، ایران حق غنی سازی نامحدود دارد . از نظر ذخیره‌ی اورانیوم غنی‌شده نیز محدودیتی ندارد . در حالی‌که بر پایه‌ی    « برجام » و به لطف دولت یازدهم و « درس حقوق » ‌ایران تنها حق غنی‌سازی 65 .3 در صدی را دارد و ان هم به میزان تنها 300 کیلوگرم (‌شاید برای پختن آش نذری هسته‌ای )
بر پایه‌ی ان پی تی ،‌ ایران هیچ محدودیتی در تعداد و نوع سانتریقوژها ندارد ؛‌ اما بر پایه‌ی برجام ، ‌این حق از ایران گرفته شده است و تنها ایران حق دارد که کمابیش 4500 سانتریفوژ و ان‌هم از نوع نسل اول IR1 داشته باشد و نیز هزار سانتریفوژ از همین نوع در « ‌فردو » بدون داشتن اجازه‌ی تزریق گاز به آن‌ها .
بر پایه‌ی ان پی تی ایران حق دارد که رآکتور آب سنگین داشته باشد ، بدون محدودیت در تعداد آن ؛ اما بر پایه‌ی برجام قرار است با پرداخت دست‌مزد ، چینی‌ها  قلب رآکتور آب سنگین اراک را با بتون پرکنند ؛ البته با زرنگی پهلوان سید علی‌اکبر صالحی  قرار است « دیگ » آن را برای پختن « آش نذری‌هسته‌ای » در یکی از پستوهای سازمان انرژی اتمی دور از چشم اغیار نگاه‌داری کنند .  
بر پایه‌ی ان پی تی ،‌ ایران هیچ محدودیتی در تحقیق و توسعه ندارد ؛‌ اما اکنون به لطف دولت یازدهم ، با یک محدودیت 15 ساله روبروست . البته در 15 سال آینده چنان جهان در زمینه‌ی هسته‌ای پیش خواهد رفت که دیگر رسیدن برای ایران، ناممکن خواهد بود .
برجام در یک نگاه ، از قرارداد ترکمان‌چای زیان‌بارتر و تحقیرآمیزتر است . نتیجه‌ی برجام عبارتست از بردگی سیاسی ـ اقتصادی و پژوهشی کشور .
دوشنبه 9 شهریور 1394 ـ هوشنگ طالع