به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، شهریور ۰۱، ۱۳۹۴

عکس روز: مسابقه خوردن هندوانه در مهد کودکی در چین