به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، مرداد ۲۶، ۱۳۹۴

گفت و شنود روزنامه کیهان


پشت ورقه
گفت: بالاخره ماجرای پول‌های مسدود شده ایران که قبل از توافق مبلغ آن را ۱۵۰ میلیارد دلار اعلام کرده بودند و حالا می‌گویند فقط  ۶ میلیارد دلار است به کجا کشید؟
گفتم: قبل از توافق می‌گفتند۱۵۰ میلیارد دلار که همه مردم را مشتاق توافق کنند و حالا که وقت پاسخگویی به وعده‌هاست می‌گویند حداکثر مبلغ آن  ۶ میلیارد است.

گفت: ولی باید با صراحت و به روشنی پاسخ بدهند که چرا  ۱۵۰ میلیارد ناگهان به ۶ میلیارد رسیده است؟


گفتم: چه عرض کنم؟! استادی داشت ورقه یکی از دانشجویان را تصحیح می‌کرد، دید در محل پاسخ به سؤال نوشته است، جواب سؤال در پشت ورقه است. استاد رفت پشت صفحه دید نوشته؛ استاد عزیز! اگر جوابی داشتم که همان جا می‌نوشتم، آوردمتون اینجا که خلوت باشه و بهتون بگم جان مادرت از این سؤال‌ها نکن!