به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، خرداد ۰۵، ۱۳۹۵

حجاب آقای دونالد ساترلند در کنار کتایون شهابی در جشنواره کن! (تصویر)


در کنفرانس خبری هیئت داوران جشنواره کن، دونالد ساترلند، منتقد سرشناس با سرپوش ظاهر شد.!!