به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، اردیبهشت ۲۹، ۱۳۹۵

جواد کریمی قدوسی، نماینده مجلس:

دولت با مردم و مجلس روراست نیست
جواد کریمی قدوسی، نماینده مجلس گفته که «دولت با مردم و مجلس روراست نیست» و «به رسمیت شناخته شدن حق هسته‌ای ایران در حد حرف است.»
آقای کریمی قدوسی این مطلب را در انتقاد از توافق‌نامه «برجام» و دولت حسن روحانی بیان کرده و افزوده 
«اینکه برخی در داخل از برجام دو و سه و چهار حرف می‌زنند به خاطر این است که می‌خواهند گام به گام ایران را آنطور که آمریکا می‌خواهد بسازند.»

به گفته وی «برجام یک برنامه خلق‌الساعه نیست بلکه یک برنامه جدی برای یک عملیات بزرگ است و هدف آن «دوقطبی کردن جامعه ایران» است.
این نماینده مجلس اضافه کرده «ما در مذاکرات همه چیز دادیم و هیچ چیز نگرفتیم.»
جواد کریمی قدوسی از منتقدان جدی توافق‌نامه «برجام» و دولت حسن روحانی است که در دو سال گذشته بار‌ها انتقاد‌ها و حملات تندی متوجه سیاست‌های دولت یازدهم کرده است.
دیگربان