به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، اردیبهشت ۲۹، ۱۳۹۵

پاپ فرانسیس : حکومت ها باید سکولار باشند

پاپ فرانسیس
سکولار تر از پاپ!! 

 "حکومت ها باید سکولار باشند،
حکومت های دینی پایان خوشی ندارند
چون بر خلاف مسیر تاریخ حرکت می کنند."پاپ فرانسیس رهبر مسیحیان کاتولیک جهان در مصاحبه ای با روزنامه کاتولیک های فرانسه گفت حکومت ها باید سکولار باشند چون به گفته این رهبر مذهبی حکومت های دینی پایان خوشی در تاریخ نداشته اند.

به گزارش عصر ایران به نقل از خبرگزاری " دوغان خبر" ترکیه پاپ در مصاحبه ای تفصیلی با روزنامه " لا کروز " – روزنامه کاتولیک فرانسه – با دفاع از آزادی مذهبی در جامعه فرانسه ، تفسیر لاییسیته فرانسوی را مورد انتقاد قرار داد و گفت او مدافع آزادی مذهب در جوامع است و همان طور که باید اجازه داد یک زن مسلمان آزادانه حجاب داشته باشد همین آزادی باید شامل یک مسیحی کاتولیک برای انداختن صلیب بر گردن نیز باشد.

گفتنی است طبق قوانین فرانسه پوشیدن هر گونه نماد و نشانه مذهبی در اماکن عمومی و دولتی ممنوع است.

پاپ درباره تداخل سیاست و مذهب نیز گفت او مدافع جدایی دین از حکومت است . او گفت : "حکومت ها باید سکولار باشند، حکومت های دینی پایان خوشی ندارند چون بر خلاف مسیر تاریخ حرکت می کنند."