به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، خرداد ۰۵، ۱۳۹۵

بهروز سورن: دهه شصت, زندان اوین, بند دویست و نه - قسمت دوم


طبیعی بود که بازدید جلادانی که خود باعث و بانی آبادی زندان ها! و پیام آور مرگ فرزندان آگاه مردم بودند,خواست زندانیان نبود و آنچه که بیش از هر چیز ضرورتش حس می شد,

ارتباط مستقیم زندانیان با خبرنگاران, مجامع بین المللی و حقوق بشر جهانی بود تا به افشای همه جانبه جنایات رژیم در زندان های جمهوری اسلامی بپردازند و قطع فوری بازداشت ها, کشتار انسان ها و آزادی کلیه زندانیان سیاسی را مطالبه کنند.

بازدید های لاجوردی و مسئولین رژیم تنها یک معنی می توانست داشته باشد.
یافتن قربانیان جدید و تداوم جنایت علیه بشریت!  ادامه مطلب