به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، خرداد ۰۳، ۱۳۹۵

فرار بزرگ
داعش و بوکوحرام
 داعش و بوکوحرام در جنایت و وحشیگری با هم رقابت می‌کنند. از دست اولی، دختران و زنان سوری و عراقی و کرد آرامش ندارند و از دست دومی دختربچه‌های نیجریه‌ای.

یکی از این دختران نیجریه‌ای، امينه علی انکیکی است؛ ۱۹ساله و صاحب یک فرزند. امینه دو سال پیش همراه تعداد زیادی از دخترمدرسه‌ای‌های چیبوک (بیش از ۲۰۰ نفر) به دست بوکوحرامی‌ها دزدیده شد.
تعدادی از آن دختربچه‌ها کشته شدند، تعدادی فرار کردند و تعدادی هنوز اسیر دست بوکوحرام هستند. امینه جزء آن دسته از دخترانی است که دست به فرار زده است. البته بخت یارش بوده که همین چهارشنبه گذشته نظامیان نیجریه‌ای او را در جنگل‌های سامبیسا پیدا کرده‌اند. امینه علی هرچند از نجات‌یافتن خوشحال است، اما هنوز مات و مبهوت وقایعی است که در این دو سال بر او گذشته است. 
سحر طلوعی: / شرق