به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، اردیبهشت ۳۰، ۱۳۹۵

اژه‌ای: با فائزه هاشمی طبق قانون برخورد می‌شود

محسنی‌ اژه‌ای

معاون اول قوه قضاییه به خبرنگاران می‌گوید دیدار فائزه هاشمی با فریبا کمال‌آبادی، از مدیران جامعه بهایی کاری "زشت و قبیح" بوده و با او طبق قانون برخورد خواهد شد. 
غلامحسین محسنی‌ اژه‌ای، معاون اول قوه قضاییه ایران روز پنج‌شنبه (۱۸ آوریل) درباره برخورد قوه قضائیه با فائزه هاشمی گفت که
«دستگاه قضایی هر جرمی را که اتفاق بیفتد به طور مقتضی دنبال می‌کند و بر اساس قانون با آن رفتار می‌شود.»
او دیدار فائزه هاشمی با هم‌بند قدیمی‌اش فریبا کمال‌آبادی را "زشت و قبیح" و در عین‌ حال "جرم" دانست.
فریبا کمال‌آبادی یکی از مدیران جامعه بهاییان معروف به "یاران ایران" است که پس از هشت سال زندان برای پنج روز به مرخصی آمده بود.
اژه‌ای به برخوردهای تاکنونی با این دیدار اشاره کرد و گفت:
«تا جایی که رصد کردم بسیاری از مردم و علما و شخصیت‌ها این کار را تقبیح کردند و زشت‌تر از آن، این بود که حتی پدرشان هم سفارش کردند، اما او عذرخواهی نکرد.».
دویچه وله