به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، خرداد ۰۸، ۱۳۹۵

لبخند پیش از مرگ (تصاویر مجید کاووسی‌فر)

"مرد می‌میرد"

این لبخند مجید را چه کسی فراموش کرده است؟


آخرین کلمات او این فریاد بود که؛ مرد می‌میرم؛ عکس او به عنوان بهترین عکس جهان شناخته شد.