به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، خرداد ۰۴، ۱۳۹۵

احمد جنتی رئیس مجلس خبرگان شد

احمد جنتی
در رأی گیری روز سه شنبه، احمد جنتی با کسب ۵۱ رأی از ۸۶ رأی اخذ شده، برای یک دوره دو ساله به ریاست مجلس خبرگان رسید.

در انتخابات رئیس دوره پنجم مجلس خبرگان ابراهیم امینی ۲۱ رأی و محمود هاشمی شاهرودی ۱۳ رأی کسب کردند.
رئیس دوره چهارم مجلس خبرگان محمد یزدی بود که در انتخابات اخیر از راهیابی به دور پنجم بازماند. 
انتخاب خبرگان رهبری در اسفند ماه گذشته، مانند انتخابات مجلس شورای اسلامی با تحولاتی مهم در راه‌یافتگان همراه شده است. دو چهره عمده اصول‌گرایان از تهران، محمد یزدی و محمدتقی مصباح یزدی، نتوانستند به مجلس خبرگان راه پیدا کنند. یزدی که از روحانیون تندروی جمهوری اسلامی به شمار می‌رود، در دومین، سومین و چهارمین مجلس خبرگان حضور داشته و در دوره چهارم نیز زمانی رئیس آن بوده است. مصباح یزدی، دیگر چهره تندرو، نیز از دور دوم این مجلس در آن حضور داشت.
پیشتر گفته شده بود اکبر هاشمی رفسنجانی و احمد جنتی نامزد هیئت رئیسه نمی‌شوند؛ هاشمی در صدر فهرست راه‌یافتگان از تهران بود و احمد جنتی، تنها کسی‌ست که در فهرست مورد حمایت هاشمی نبود و در انتهای فهرست تهران وارد مجلس شد.
اما روزنامه اعتماد روز پیش نوشته در ساعات پايانی روز یکشنبه «خبر آمد كه نيامدن جنتی به عرصه رياست مجلس تكذيب می‌شود.