به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، خرداد ۰۴، ۱۳۹۵

اعلامیه ی سازمان های جبهه ملی ایران در اروپا

نرگس محمدی و امید کوکبی را
 آزاد کنید
نظام جنایتکار جمهوری اسلامی که برای ادامه ی حیات شوم و همواره متزلزل خود هیچ راهی جز سرکوب و ستم، که از نخستین روز ظهورش با آن همراه بوده، ندارد، همچون گذشته برای مرعوب نگهداشتن مردمی که به چشم دشمن به آنان می نگرد و آنان نیز به حق آن را دشمن می دارند از هیچ ظلم و تبهکاری رویگردان نیست.
 در حالی که اعدام بیش از هزار نفر در سال گذشته هنوز حس خونخواری سران آن را ارضاء نکرده و اعدام ها همچنان ادامه دارد، باید هر سال همچنان هزاران نفر نیز به زندان های هولناک آن، که برخلاف همه ی موازین جهانی و حتی با نقض مقررات قانونی همین نظام اداره می شوند، روانه گردند.

در عین حال نیز، در میان اینهمه زندانیان سیاسی مردم ایران و جهان باید بیش از هر زمان نگران وضع زندانیان بسیاری باشند که یا با وجود بیماری به زندانی ظالمانه دچار شده اند یا در زیر فشارهای روانی و جسمی زندان جمهوری اسلامی تندرستی خود را از دست داده اند.

مورد نرگس محمدی، نایب رییس کانون دفاع از حقوق بشر و مادر دو فرزند خردسال معصوم، و امید کوکبی فیزیکدان جوان و برجسته ی ایرانی که هر دوی آنها، درست مانند همه ی زندانیان سیاسی دیگر، بدون هیچ جرمی سالهاست که در این زندان ها به چنگال دژخیمان رژیم گرفتار شده اند، و بدنبال از دست دادن سلامتشان اینک حیات آنان در خطر است به حق موجب نگرانی شدید هموطنان آنان و ناظران آگاه جهان شده و اعتراضات بسیاری از محافل و نهاد های بین المللی را برانگیخته است.

پس از آغاز بیماری های این دو زندانی و بی اعتنایی مجریان تصمیمات نظام در رسیدگی به آن، با بحرانی شدن حال امید کوکبی که به برداشت یکی از کلیه های او منتهی شد، و تشدید بیماری نرگس محمدی که همچنان مورد بی اعتنایی مسئولان قرار دارد، حال با صدور حکم زندان ده ساله ی جدیدی برای او از طرف رژیم و از زبان رجاله ای بنام «قاضی صلواتی» که طول مدت مجموعه ی زندان های او را به شانزده سال می رساند، این نگرانی ها، به حق، دو چندان شده است. در جمهوری اسلامی شمار زندانیان بیمار بسیار زیاد است. اما در این رژیم همچنین سابقه ی قتل زندانیان سیاسی و مرگ آنان در نتیجه ی رفتارهای ددمنشانه ی مأموران نامعذور استبداد دینی چندان زیاد است که تا زمانی که این دو ایرانی آزاده آزاد نشوند و امکان واقعی معاینات و درمان درست را بدست نیاورند از خطر چنین عواقب شومی در امان نیستند.

ما ضمن اینکه خواهان آزادی همه ی زندانیان سیاسی هستیم، همصدا با همه ی هموطنان آزایخواه و وجدان های بیدار جهانی ادامه زندان این دو انسان والا را به شدت محکوم می کنیم و خواستار آزادی فوری آنان می باشیم.
ما همچنین از همه ی هموطنان آزادیخواه دعوت می کنیم که با ما و دیگر سازمان ها و کمیته های آزادیخواه کشور برای درخواست آزادی آنان هم آواز شوند و یکصدا ادامه ی این وضع را محکوم نمایند.

یکشنبه دوم خردادماه ۱۳۹۵
برابر  ۲۲ می ۲۰۱۶ میلادی

سازمان های جبهه ملی ایران در اروپا

دکتر علی راسخ افشار، دکتر پرویز داورپناه، علی شاکری زند، مهندس مهدی مقدس زاده.