به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، خرداد ۱۱، ۱۳۹۵

کاریکاتور از: مانا نیستانی

جنتی رییس خبرگان شد‎
کاریکاتور از: مانا نیستانی /  ایران وایر