به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، اردیبهشت ۲۷، ۱۳۹۵

حمیرا - خاطرات شمال

بانو حمیرا 
خاطرات شمال 

لحظه آشنائی با تو کنار دریا
وای که چقدرقشنگ بود در آن غروب زیبا
دریا به سوی ساحل موج و روونه میکرد
نسیم وموج دریا موها مو شونه می کرد
وای که چقدر خاطره ها قشنگه
دلم واسه اون زمونا چه تنگه 

سبزه و جنگل دریا و ساحل
کی میره از یاد کی میره از دل 
سبزه و جنگل دریا و ساحل
کی میره از یاد کی میره از دل

وای که چقدر خاطره ها قشنگه
دلم واسه اون زمونا چه تنگه

گذشته های دور من واسه من یه خواب وخیاله خیاله
قشنگترین خاطره ها همه از شماله شماله شماله

خاطرات شمال محال یادم بره
آ ن همه شور وحال محال یادم بره
جاده های شمال محال یادم بره
آن همه شور و حال محال یادم بره

آنجائیکه عشق و صفا از آسمان می باره
مونس تنهائی قلب عاشقون شماله شماله شماله
تنگ غروب با یار خود کنار ساحل بودنیک عالمی داره
که وصفش بخدا محال محال محال

خاطرات شمال محال یادم بره
آن همه شور و حالمحال یادم بره
جاده های شمالمحال یادم بره
آن همه شور و حالمحال یادم بره

لحظه آشنائی با تو کنار دریا
وای که چقدرقشنگ بود در آن غروب زیبا
دریا به سوی ساحل موج و روونه میکرد
نسیم وموج دریا موها مو شونه می کرد

خاطرات شمال محال یادم بره
آن همه شور وحال محال یادم بره
جاده های شمال محال یادم بره
آن همه شور و حال محال یادم بره

اما حالا تو آنجا من هم این ور دنیا
ببین قسمت ما روببین کار خدا رو
کاشکی می شد دوباره با هم شمال می رفتیم بیاد آن قدیما
دل و می زدیم به دریا آخ دل و می زدیم به دریا

خا طرات شمال محال یادم بره
آن همه شور و حال محال یادم بره
جاده های شمال محال یادم بره
آن همه شور و حال محال یادم بره