به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، تیر ۱۴، ۱۳۹۵

وداع با استانبول آرام


صدای انفجار و شلیک

 سریال مرگ و وحشت در استانبول ادامه دارد. 
این‌بار فرودگاه آتاتورک شهر، صحنه اجرای نمایش ترور و وحشت شد. گویی تروریست‌ها می‌خواستند در همان دروازه ورودی شهر به مسافران بفهمانند استانبول با آنچه شما تصور می‌کنید، فرق دارد. 
استانبول از بوی شیرین مسقطی، بوی کباب‌های اشتهاآور و عطر مست‌کننده قهوه‌های غلیظ فاصله گرفته و همدم بوی باروت، گوشت سوخته و خون شده است. 

آنها می‌خواستند به مسافران بگویند بیشتر از آنکه صدای ریختن تاس و کری‌خوانی پیرمردهای نراد در کوچه‌پس‌کوچه‌های شهر به گوش برسد، صدای انفجار و شلیک مردم شهر را مات و مبهوت می‌کند. استانبول این روزها با صدای ضجه این کودکان و زنان بیش از هر صدای دیگری آشناست؛ کودکان و زنانی که هرکدام لابد در میان کشته‌های فرودگاه آتاتورک عزیزی داشته‌اند. استانبول از روزهای خوبش فاصله گرفته است. 
سحر طلوعي